Chợ bắp - Ngô luộc km47 Đắk Lăk

  • 18 Tháng 12 2017 |
  • Viết bởi 
  • (3127 lượt đọc)

Trời lạnh thế này, nếu ai đi qua Km47 quốc lộ 26 Buôn Ma Thuột - Nha Trang thì nhớ ghé vào chợ bắp ( ngô ) để thưởng thực vị ngọt ngào của bắp được trông trên đất đỏ bazan , được cảm nhận hơi ấm từ những bếp đỏ 

Không biết từ khi nào , từ sáng sớm đến tận khuya bếp đã đỏ

 

Bắp ở đây khác với những nơi khác ở vị ngọt , dẻo vì được trông trên đất đỏ 

Người dân , người bán hàng miến khách , vui vẻ , đàm thắm khi trò chuyện

 

Về đầu trang
'); // print_r($this->item); // print_r(''); $title= $this->item->title." - Daklaktoday.com"; $document = JFactory::getDocument(); $document->setTitle($title); $document->setMetaData( 'generator', "Thiết kế web daklak"); $document->setMetaData( 'title', $title); $document->setMetaData( 'fb:app_id', "1585285461769434"); $document->setMetaData( 'og:url', JURI::current()); $document->setMetaData( 'og:title',$title); $document->setMetaData( 'og:type', "article"); $document->setMetaData( 'og:keywords', $this->item->metakey ); if($this->item->metadesc){ $document->setMetaData( 'og:description', $this->item->metadesc ); $document->setMetaData( 'description', $this->item->metadesc ); }else if($this->item->introtext){ $document->setMetaData( 'og:description', strip_tags($this->item->introtext) ); $document->setMetaData( 'description', strip_tags($this->item->introtext) ); }else{ $document->setMetaData( 'og:description', $title ); $document->setMetaData( 'description', $title ); } if(isset($this->item->image)){ $document->setMetaData( 'image', JURI::base().$this->item->image ); $document->setMetaData( 'og:image', JURI::base().$this->item->image ); // $doc->addCustomTag( '' ); }else if(isset($this->item->imageGeneric)){ $document->setMetaData( 'image', JURI::base().$this->item->imageGeneric ); $document->setMetaData( 'og:image', JURI::base().$this->item->imageGeneric ); // $doc->addCustomTag( '' ); } // $document->setMetaData( 'geo.region', '' ); // $document->setMetaData( 'geo.position', '' ); // $document->setMetaData( 'ICBM', '' ); // $attribs = array('hreflang' => 'vi-vn'); // $document->addHeadLink( JURI::base(), 'alternate', 'rel', $attribs ); // -----------ducthinh-------------- ?>