Học lập trình ứng dụng iphone: Ẩn bàn phím bằng swift 4 5 tháng 1 ngày trước #4085

 • huonggiang123
 • huonggiang123's Avatar
 • Offline
 • New Member
 • Tổng số bài viết: 16
 • Điểm khen ngợi: 0
Tiếp tục trong series những bài hướng dẫn, có nhiều thủ thuật nhỏ chúng ta phải mất nhiều thời gian tìm hiểu trong khi chúng lại rất đơn giản, ví dụ như là ẩn bàn phím khi không cần thiết.

Cách 1:
Chủ động ẩn bàn phím khi thực hiện chức nằng nào đó ta có thể dùng lệnh sau:
 self.view.endEditing(true)

Cách 2:
Ta muốn ẩn bàn phím khi bấm ra ngoài khỏi các ô nhập liệu. Ta viết code sau và có thể bất kì đâu:
extension UIViewController {
  func hideKeyboardWhenTappedAround() {
    let tap: UITapGestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(UIViewController.dismissKeyboard))
    tap.cancelsTouchesInView = false
    view.addGestureRecognizer(tap)
  }
  
  @objc func dismissKeyboard() {
    view.endEditing(true)
  }
}


Cách viết này thực sự mang lại hiệu quả hơn mong muốn ^_^

Các bài trước ta đã tìm hiểu:
- tạo ứng dụng login
- tạo listview 2 cột bằng collectionview
- Tạo hiệu ứng bấm trên một cell của collectionview và link tới trang mới bằng swift 4
- Học lập trình ứng dụng iphone: Tạo list layout bằng TableView
- Học lập trình ứng dụng iphone: Xoá các phân cách trên ô trống trong TableView ở swift 4
- Học lập trình ứng dụng iphone: Tạo hiệu ứng trượt trên cell trong tableView để xoá và chỉnh sửa bằng swift 4
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất