Học lập trình ứng dụng iphone: Chọn và cuộn tableView tới 1 vị trí trong bảng bằng swift 4 9 tháng 2 ngày trước #4086

 • huonggiang123
 • huonggiang123's Avatar
 • Offline
 • New Member
 • Tổng số bài viết: 16
 • Điểm khen ngợi: 0
Trong những hướng dẫn trước chúng ta đã làm việc nhiều trên tableView. Một trong những vấn đề gặp phải của ứng dụng chúng ta đó là lúc thêm mới các gói dịch vụ, các dòng sẽ nằm chìm sâu xuống dưới. Vậy muốn tableView cuộn tới ta phải dùng câu lệnh sau:
 let indexPath = NSIndexPath(row: self.cur_select!, section: 0)
                self.tbview.selectRow(at: indexPath as IndexPath, animated: false, scrollPosition: .none)
                 self.tbview.scrollToRow(at: indexPath as IndexPath, at: UITableView.ScrollPosition.none, animated: true)
                
Trong đó cur_select là biến lưu trữ thứ tự mình muốn cuộn tới.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất