Học lập trình ứng dụng iphone: Tạo dropdown hay combobox 5 tháng 2 ngày trước #4093

 • huonggiang123
 • huonggiang123's Avatar
 • Offline
 • New Member
 • Tổng số bài viết: 16
 • Điểm khen ngợi: 0
Cũng thật lạ nhưng ứng dụng iphone không hỗ trợ dropdown list hay combobox mà chúng ta hay sử dụng. Bởi vậy ta phải tự làm bằng cách kết hợp textfield và pickerView để tạo một control Theo đúng ý muốn của chúng ta.

Bước 1: Kéo thả 1 textfield vào giao diện và kết nối vào file ViewControl. Nếu các bạn không biết thao tác xin coi các nội dung trước.
Bước 2:
Trong hàm viewDidLoad() ta thêm câu lệnh sau:
 let pickerView = UIPickerView()
    pickerView.delegate = self
    pickerView.dataSource = self
    pickerTextField.inputView = pickerView
Trong đó pickerTextField là tên biến của textfield.
Sau đó thêm các hàm sau:
 func numberOfComponentsInPickerView(pickerView: UIPickerView) -> Int {
  return 1
  }
  
  // Sets the number of rows in the picker view
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, numberOfRowsInComponent component: Int) -> Int {
  return salutations.count
  }
  
  // This function sets the text of the picker view to the content of the "salutations" array
  func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, titleForRow row: Int, forComponent component: Int) -> String? {
    idnguoitim = salutations[row].idnguoidung
  return salutations[row].ten
  }

 func pickerView(_ pickerView: UIPickerView, didSelectRow row: Int, inComponent component: Int) {
    pickerTextField.text = salutations[row].ten
    // pickerView.endEditing(true)
   // pickerTextField.endEditing(true)
  }
  func numberOfComponents(in pickerView: UIPickerView) -> Int {
    return 1
  }

sau khi chúng ta chọn xong, picker không tự giấu, muốn giấu picker, ta set endedit cho textfield. Ta có thể thiết lập tự động như việc hide bàn phím. Tham khảo thêm hàm hide bàn phím nhé!
Lần sửa cuối: 5 tháng 2 ngày trước bởi huonggiang123.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất