Học lập trình ứng dụng iphone: gọi một ViewController trong appdelegate 5 tháng 2 ngày trước #4094

 • huonggiang123
 • huonggiang123's Avatar
 • Offline
 • New Member
 • Tổng số bài viết: 16
 • Điểm khen ngợi: 0
Để gọi một ViewController trong appdeleViewController ta dùng lệnh sau:
let rootViewController = self.window!.rootViewController as! UINavigationController
      let mainStoryboard = UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil)
      let profileViewController = mainStoryboard.instantiateViewController(withIdentifier: "tonghopViewController") as! tonghopViewController
      rootViewController.pushViewController(profileViewController, animated: true)
 

trong đó tonghopViewCOntroller là Controller mình cần gọi hiển thị
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất