Mã hoá RSA với Swift trên ios 5 tháng 4 tuần trước #4144

  • tanphatdaklak
  • tanphatdaklak's Avatar
  • Offline
  • Premium Member
  • Tổng số bài viết: 84
  • Điểm khen ngợi: 0
Việc mã hoá RSA trên IOS là việc rất cần thiết khi cần bảo mật nội dung hoặc kiểm tra ứng dụng, vậy phải làm như thế nào
Bước 1: Cài đặt gói mã hoá:
pod 'SwiftyRSA'
hoặc có thể tham khảo tại:
https://github.com/TakeScoop/SwiftyRSA
Bước 2: Thêm thư viện
import SwiftyRSA
Bước 3: tiến hành mã hoá
let b64Publi