Mở một viewcontroller và đóng một view controller trong swift 7 tháng 2 tuần trước #4173

  • tanphatdaklak
  • tanphatdaklak's Avatar
  • Offline
  • Premium Member
  • Tổng số bài viết: 84
  • Điểm khen ngợi: 0
Để mở 1 view control ta cần dùng lệnh sau:
 let vc = self.storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "DangnhapViewController") as! DangnhapViewController
        self.navigationController?.pushViewController(vc, animated: true)
Tất nhiên ta phải embed navigate controller vào
Để thoát một view controller và view trước đó ta dùng lệnh sau:
 self.navigationController?.popViewController(animated: true)
Để thoát và view root chúng ta dùng lệnh sau:
navigationController?.popToRootViewController(animated: true)
Vi tính Tấn Phát -02/13 Y wang , BMT , Đắk Lắk
0500.3.579.078 -0949.579.078 - www.tanphat.net
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất