Link tag k2 no unicode in joomla 3 3 năm 2 tháng trước #2416

  • ducthinh
  • ducthinh's Avatar
  • Offline
  • Junior Member
  • Tổng số bài viết: 28
  • Số lần được cảm ơn: 2
  • Điểm khen ngợi: 1
tại file: components\com_k2\helpers\route.php
sửa: $link = 'index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag='.urlencode($tag);
thành: $link = 'index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag='.JFilterOutput::stringURLSafe($tag);

tại flie: components\com_k2\models\itemlist.php
sửa: $sql = "SELECT id FROM #__k2_tags WHERE name=".$db->Quote($tag);
thành: $sql = "SELECT id FROM #__k2_tags WHERE alias=".$db->Quote($tag);

tại file: administrator\components\com_k2\models\tag.php
tại hàm save(), thêm trước if (!$row->check())
code: $row->alias = JFilterOutput::stringURLSafe($row->name);

tại hàm addTag(), thêm sau $row->name = $tag;
code: $row->alias = JFilterOutput::stringURLSafe($tag);

tại file: administrator\components\com_k2\model\item.php
tại hàm save(), thêm sau $K2Tag->name = $tag;
code: $K2Tag->alias = JFilterOutput::stringURLSafe($tag);

trong table #__k2_tags thêm 1 trường alias, varchar(200), null
Lần sửa cuối: 3 năm 2 tháng trước bởi ducthinh.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Người điều hành : Quách Thanh

quang cao daklak

Bài đăng mới nhất

  • Không có bài viết được hiển thị.